Beste leden Club van 100 UHC

De corona tijd is helaas nog niet voorbij, maar er mag weer gevoetbald worden, en gelukkig ook met publiek erbij.

Dit betekend dat de club van 100 UHC ook weer van zich laat horen en weer actief wordt in waar ze goed in zijn ,en dat is onze club te ondersteunen met financiële impulsen waar dit nodig en mogelijk is voor alle elftallen.

We hebben als bestuur besloten dat we voor het  seizoen 2021-2022 geen contributie zullen heffen bij onze leden , aangezien we het afgelopen jaar onze leden niet hebben kunnen geven waar ze recht op hebben , en dat zijn leuke wedstrijden van het 1e elftal.

Natuurlijk is een vrijwillige bijdrage altijd welkom, mocht u daar voor open staan dan kan deze op het gebruikelijke rekeningnummer gestort worden rekeningnummer NL50RABO12.15.164.521 t.n.v. Club van 100 UHC.

Op korte termijn zal het programma van het 1e elftal bekend zijn en dan zullen ook weer de gebruikelijke pasjes voor onze leden worden gemaakt en uitgereikt.

U kunt het pasje afhalen op 11-09-2021 op schaarweide tijdens de voorstel middag van de elftallen vanaf 15.00 uur.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze dag aanwezig te zijn dan zullen we het pasje gewoon net als altijd bij u thuis bezorgen.

Kent u nieuwe leden? Die  kunnen zich natuurlijk altijd aanmelden via onze website. https://www.clubvan100uhc.nl of via de mail clubvan100@vvuhc.nl

Voor nieuwe leden geldt natuurlijk wel het gebruikelijke lidmaatschap van € 46,- p/j

 

 

Met sportieve groeten

Bestuur Club van 100 UHC